46. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
23. 9. 2020 - 10:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 45. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi v javni razpravi, EVA 2017-2711-0013

Copyright 2018, Vse pravice pridržane