46. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
25. 11. 2020 - 14:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O), druga obravnava, EPA 1387 - VIII

 

2. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2019, EPA 1425 - VIII

 

3.    Pobude in vprašanja

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane