46. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
1. 6. 2020 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-E) – skrajšani postopek, EPA 1034-VIII 

 

2. Potrditev zapisnikov 45. seje in 13. izredne seje komisije   

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane