47. seja Interesne skupine delodajalcev

15. 3. 2017 - 11:30
soba 209/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 46. redne seje interesne skupine

2. Priprava na 49. sejo Državnega sveta

Copyright 2013, Vse pravice pridržane