47. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
9. 6. 2021 - 11:00
soba 209/II ali prek aplikacije CISCO Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 45. in 46. redne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 41. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane