47. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
27. 5. 2021 - 14:00
soba 212/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPredlog za razsiritev_dnevnega_reda*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B) - druga obravnava, EPA 1826-VIII

 

2. Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2020, EPA 1873-VIII

 

3. Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško o poslovanju Sklada za leto 2019, EPA 1812 - VIII

 

4. Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnika 46. redne seje komisije

Predlog zapisnika

 

*PREDLOG ZA RAZŠIRITEV: 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane