47. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
24. 11. 2021 - 10:00
mala dvorana Tomšičeva

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B), druga obravnava, EPA 2176-VIII

 

2. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane