47. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

13. 3. 2017 - 14:30
Mala dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 46. redne seje komisije

2. Zaključki posveta z naslovom Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra

3. Predlog zakona o vajeništvu (ZVaj) - druga obravnava, EPA 1711-VII

4. Zaključki posveta z naslovom Javna raba slovenščine: stanje, zakonodajne rešitve in strategija

Copyright 2013, Vse pravice pridržane