47. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
15. 9. 2020 - 14:30
soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestnih referenčnih vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale, EPA 1332-VIII, EU U 966.

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19, EPA 1333-VIII, EU U 967.

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 v zvezi s prospektom EU za okrevanje in ciljno usmerjenimi prilagoditvami za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19, EPA 1334-VIII, EU U 968.

 

4. Predlog akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenimi državami Amerike, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (MNNSNJ), EPA 1343-VIII *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane