47. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
22. 6. 2020 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razsiritev*, Predlog za razširitev**


Predlog dnevnega reda:

 

1. Pobuda za obravnavo Poziva k ureditvi klasifikacije stavb in registracije umetniških, bivalnih ateljejev, delavnic, laboratorijev in studiev   

 

1A. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-E), EPA 1034-VIII  **PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018, EPA 1198-VIII

 

2A. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

3. Potrditev zapisnika 46. seje komisije   

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane