48. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
1. 7. 2020 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 47. seje in 16. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 31. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane