48. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
13. 7. 2020 - 14:00
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Sklic


 Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019, EPA 1250-VIII

2. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2019, EPA 1251-VIII  

3. Dogovor o oblikovanju predlogov za debirokratizacijo na področju urejanja prostora in gradnje   

4. Potrditev zapisnika 47. seje komisije  

5. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane