49. seja Interesne skupine delodajalcev

17. 5. 2017 - 11:30
soba 110/I

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 48. redne seje interesne skupine

2. Priprava na 51. sejo Državnega sveta

Copyright 2013, Vse pravice pridržane