49. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
15. 9. 2021 - 11:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 48. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 43. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane