49. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
30. 9. 2021 - 11:00
soba 212/II

SklicPredlog za razsiritev*


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S) - druga obravnava, EPA 1855-VIII 

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M) – nujni postopek, EPA 2065-VIII 

 

3. Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. 2020, EPA 2108-VIII    

 

4. Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnikov 47. in 48. redne ter 23., 24., 25. in 26. izredne seje komisije

 

*PREDLOG ZA RAZSIRITEV:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-B) – nujni postopek, EPA 2136-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane