49. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

5. 4. 2017 - 14:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 48. redne seje komisije

2. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2016, EPA 1794-VII

3. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2016, EPA 1809-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane