49. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
6. 10. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija "od vil do vilic" za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem, , EPA 1365-VIII, EU U 971.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane