49. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
8. 10. 2020 - 14:00
veliki salon, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 46. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019, EPA 1289 – VIII

 

3. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019, EPA 1239 – VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane