49. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
3. 3. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPredlog za razširitev dnevnega_reda*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO), druga obravnava, EPA 1636-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F), druga obravnava, EPA 1531 - VIII

 

3.   Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1A), druga obravnava, EPA 1546 - VIII

 

4.    Potrditev zapisnikov 47. in 48. redne seje ter 13. in 14. izredne seje komisije

 

5.    Pobude in vprašanja

 

*Predlog za razširitev dnevnega reda:

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1E), nujni postopek, EPA 1710 – VIII.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane