49. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
31. 8. 2020 - 15:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) – skrajšani postopek, EPA 1261-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o voznikih  (ZVoz-1C) – skrajšani postopek, EPA 1275-VIII  

 

3. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Slovenji leta 2019, EPA 1285-VIII     

 

4. Deveto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 za leto 2018, EPA 1271-VIII

 

5. Potrditev zapisnika 48. seje komisije  

 

6. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane