5. izredna (2. korespondenčna) seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
26. 3. 2020 - 18:00
prek elektronske pošte ali SMS sporočila

Sklic


Dnevni red:

 

1. Pobuda za sprejem interventnih ukrepov za nevladne kulturne organizacije za ublažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

2. Pobuda za sprejem interventnih ukrepov na področju športa za ublažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

* * *

5. izredna (2. korespondenčna) seja Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport je sklicana zaradi obravnave pobud za sprejem interventnih ukrepov za nevladne kulturne organizacije in na področju športa za ublažitev posledic epidemije za ublažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v sklopu sprejemanja preventivnih ukrepov na ravni države.

 

* * *

V zvezi s 1. točko dnevnega reda je zastavljeno naslednje vprašanje:

 

»Ali ste za to, da Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport sprejme pobudo v besedilu, kot ste ga prejeli po elektronski pošti?«.

 

V zvezi z 2. točko dnevnega reda je zastavljeno naslednje vprašanje:

 

»Ali ste za to, da Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport sprejme pobudo v besedilu, kot ste ga prejeli po elektronski pošti?«.

 

* * *

 

Prosim, da odgovor (»ZA« ali »PROTI«) sporočite do petka, 27. marca 2020, do 12. ure na elektronski naslov damijana.zelnik@ds-rs.si ali na 031 479 451 (SMS sporočilo).

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane