5. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
27. 3. 2020 - 12:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Stališče interesne skupine glede dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni  SARS-Cov-2(COVID-19)

2. Razno

 

Seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev bo potekala v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex oz. s pomočjo aplikacije Webex in je sklicana z namenom  poskusne izvedbe seje na daljavo s pomočjo aplikacije Webex in njenega testiranja.

Povabilo za sodelovanje na videokonferenci boste prejeli na vaš e-mail ob začetku seje interesne skupine.

Prosim, da se seje na sedežu Državnega sveta udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).

Copyright 2018, Vse pravice pridržane