5. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
14. 4. 2020 - 12:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 30. redne in 3. ter 4. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 28. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane