5. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
15. 7. 2019 - 11:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C), EPA 650-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane