5. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 3. 2018 - 11:30
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. seje interesne skupine

2. Priprava na 5. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane