5. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
11. 4. 2018 - 11:00
soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. in 3. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 6. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane