5. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
7. 2. 2018 - 11:00
v sobi 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicSprememba ure


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Osnutek zapisnika

2. Priprava na 4. sejo Državnega sveta

Stališče Interesne skupine

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane