5. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
7. 3. 2018 - 14:00
mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o informacijski varnosti (ZInfV) - druga obravnava, EPA 2594-

2. Predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) - druga obravnava,  EPA 2552-VII

3.  Potrditev zapisnikov 4. seje  in 1. izredne seje komisije

4.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane