5. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
28. 3. 2018 - 13:00
mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

SklicOdpoved seje


Predlog dnevnega reda:

 

1.  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-H), skrajšani postopek, EPA 2637-VII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1B), druga obravnava, EPA 2560-VII

 

3. Predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob-1), druga obravnava, EPA  2614 – VII

 

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane