5. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
31. 5. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic   Dodatno_vabljeni


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 3. in 4. seje Komisije

 

2. Obravnava zaključkov posveta »Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje«

 

3. Razno

- Peticija za zmanjšanje števila divjadi in zveri: 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane