5. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
6. 7. 2018 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

Potrditev zapisnika 4. seje komisije

2. Obravnava problematike razmer v naravoslovnem muzealstvu – položaj Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane