5. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
12. 3. 2018 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline (ZSPOKCK) – druga obravnava, EPA 2576-VII

 

2. Predlog zakona o dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) – skrajšani postopek, EPA 2561-VII   

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1D) – nujni postopek, EPA 2668-VII

 

4. Predlog resolucije o energetskem konceptu Slovenije (ReEKS), EPA 2670-VII

Kot pomoč pri obravnavi predloga resolucije: 

https://www.eks.si/   

 

5. Potrditev zapisnikov 2. in 3. seje komisije

 

6. Razno

* * *

Copyright 2018, Vse pravice pridržane