50. redna seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
26. 1. 2022 - 07:30
soba 110/I, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 49. redne ter 15. izredne (1. korespondenčne)  in 16. izredne seje interesne skupine

 

2. Potrditev Poročila o delu Interesne skupine delojemalcev za leto 2021

 

3. Priprava na 47. sejo Državnega sveta

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane