50. seja Državnega sveta Republike Slovenije

12. 4. 2017 - 13:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 49. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-49zapisnik.docx

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Vprašanji Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede zagotovitve ustreznih pogojev za kakovostno delovanje in izvajanje zakonsko določenih nalog zagovornika načela

enakosti

- Vprašanji: 2._tocka_vprasanji_vladi_rs_kom.za_soc.varstvo_delovanje_organa_zagovornika_nacela_enakosti.pdf

- Predlog sklepa: 2._tocka_1ds-50sklep_k_vprasanjema_vladi_rs_delovanje_zagovornika_nacela_enakosti_ksvdzi.docx

Vprašanje državnega svetnika dr. Zorana Božiča glede razpisov, namenjenih samo javnim raziskovalnim zavodom

- Vprašanje: 2._tocka_vprasanje_dr._z._bozic_-_razpisi_mizs_in_razlocevanje_med_javnim_in_nejavnim_ro.pdf

- Predlog sklepa: 2._tocka_4ds-50sklep_k_vprasanju_dr._z._bozic_-_razpisi_mizs_in_razlocevanje_med_javnim_in_nejavnim_ro.docx

Vprašanja državnega svetnika Tomaža Horvata, mag. prava, v zvezi s sistemsko ureditvijo področja avtizma

- Vprašanja: 2._tocka_vprasanja_mz_mddszem_in_mizs_avtizem_t.horvat.pdf

- Predog sklepa: 2._tocka_6ds-50sklep_k_vprasanjem_mddszem_mz_in_mizs_avtizem_t.horvat.docx

Pobuda državnega svetnika Draga Ščernjaviča glede ugotavljanja in ukrepanja zaradi spornih postopkov volilnih opravil za določanje kandidatov za volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d. v. z.

- Pobuda: 2._tocka_pobuda_scernjavic_-_vzjamena_15.3.2017.pdf

- Predlog sklepa: 2._tocka_9ds-50sklep_k_pobudi_vladi_rs_volitve_v_skupscino_vzajemne_d.v.z.docx

  Priloga k sklepu DS Ščernjavič-vabilo na glasovanje v skupščino Vzajemne, d.v.z.:priloga_k_sklepu_ds_scernjavic_-_sklep_volilne_komisije_vzajemne_d.v.z._z_dne_7._4._2017.pdf , priloga_k_sklepu_ds_scernjavic-vabilo_na_glasovanje_v_skupscino_vzajemne_d.v.z.pdf

3. Osnutek Nacionalnega reformnega programa 2017-2018

 osnutek nacionalnega reformnega programa: osnutek_nacionalnega_reformnega_programa.pdf

- Skupno poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve: 3._tocka_skupno_porocilo_kmoez_in_k._za_gospodarstvo_k_osnutku_nrp-2017-2018.docx

- Predlog sklepa: 3._tocka_5ds-50_sklep_k_osnutku_nacioalnega_reformnega_programa_2017-2018.docx

4. Predlog zakona o športu (ZŠpo-1) - druga obravnava, EPA 1691-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 23. 12. 2016

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=CE4672C28A5EA59BC1258092004D49D9&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport: 4._tocka_porocilo_k_pz_o_sportu_zspo-1_epa_1691-vii.docx

- Predlog sklepa: 4._tocka_3ds-50_sklep_k_pz_o_sportu_epa_1691-vii.docx

5. Predlog zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) - nujni postopek, EPA 1878-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 30. 3. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=DB7B0F605FBF312BC12580F30042E6F2&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 5._tocka_porocilo_k_pz_o_izgradnji_upravljanju_in_gospodarjenju_z_drugim_tirom_divaca-koper_epa_1878-vii.docx

- Predlog sklepa: 5._tocka_8ds-50_sklep_k_pz_drugi_tir_divaca-koper_epa_1878-vii.docx

6. Predlog zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 (ZRPPR1015-B) - skrajšani postopek, EPA 1805-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 7. 3. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1A939B5B83AC90A5C12580DC0046DD1E&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 6._tocka_porocilo_k_pz_o_razvojni_podpori_pomurski_regiji_epa_1805-vii.docx

- Predlog sklepa: 6._tocka_2ds-50_sklep_k_pz_o_razvojni_podpori_pomurski_regiji_2010-2017_epa_1805-vii.docx

7. Predlog zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) - druga obravnava, EPA 1718-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 17. 1. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=BD09A4B98CFC990DC12580AC002459FF&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za državno ureditev: 7._tocka_mnenje_k_pz_o_drzavnem_odvetnistvu_epa_1718-vii.docx

Poročilo Odbora DZ za pravosodje k predlogu zakona: 7._tocka_porocilo_odbora_dz_k_pz_epa_1718-vii.pdf

- Predlog sklepa: 7._tocka_7ds-50_sklep_k_dopolnjenemu_pz_o_drzavnem_odvetnistvu_epa_1718-vii.docx

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C) – skrajšani postopek, EPA 1806-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 6. 3. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5A5A52B22AEDCEF2C12580DB0044BF96&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za državno ureditev: 8._tocka_mnenje_k_pz_o_volitvah_v_dz_epa_1806-vii.docx

- Predlog sklepa:8._tocka_10ds-50sklep_k_dopolnjenemu_pz_o_volitvah_v_dz_epa_1806-vii.docx

Copyright 2013, Vse pravice pridržane