50. seja Interesne skupine delodajalcev

14. 6. 2017 - 11:30
soba 212/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 49. redne seje interesne skupine

2. Priprava na 52. sejo Državnega sveta

Copyright 2013, Vse pravice pridržane