50. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
16. 9. 2020 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov  17. izredne, 18. izredne, 48. in 49. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 32. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane