50. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
13. 10. 2021 - 11:00
soba 110/I, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 49. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 44. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane