50. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
19. 1. 2022 - 10:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 12. in 13. izredne seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o Prešernovi nagradi – zakonodajna iniciativa

 

3. Predlog zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU)

 

4. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2020/2021 (oktober 2020 - september 2021)

 

5. Predlog poročila o delu Komisije za kulturo, znanost in šport

 

6. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane