50. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
27. 10. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah, EPA 2350-VII.

 

2. Predlog  stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 - Vlaganje v podnebno nevtralno prihodnost v korist naših državljanov, EPA 1423-VIII, EU U 972.

 

3. Poročilo o medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni ter varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP), 4. 9. 2020.

 

4. Poročilo o srečanju predsednikov  odborov parlamentov EU za evropske zadeve (COSAC), 14. 9. 2020.

 

5. Potrditev zapisnikov 48. in 49. seje komisije.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane