50. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
23. 11. 2020 - 14:00
na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta, v stavbi parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicDodatno vabljeni


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 47., 48. in 49. redne ter 13. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predstavitev evropske zdravstvene unije

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2B) – skrajšani postopek,  EPA 1471–VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane