50. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
24. 3. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), skrajšani postopek, EPA 1701-VIII 

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1C), skrajšani postopek, EPA 1705-VIII

 

3.   Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču(ZUstS-D), druga obravnava, EPA 1651-VIII 

 

4.   Pobude in vprašanja

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane