51. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
10. 11. 2021 - 11:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 50. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti 

 

2. Priprava na 45. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane