51. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
2. 2. 2022 - 10:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicDodatno_vabljeniDodatno vabljen 2


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30), EPA 2378-VIII

 

2. Predlog resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 (ReNPVŠ30), EPA 2421-VIII

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane