51. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

21. 6. 2017 - 13:00
soba 212 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 50. redne, 12. in 13. izredne seje komisije

2. Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) – druga obravnava, EPA 1897-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1A) – skrajšani postopek Kolegij Državnega zbora bo o postopku odločal 16. 6. 2017., EPA 2037 - VII

4. Predlog zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1) – druga obravnava, EPA 1998 - VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane