51. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
17. 11. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1464-VIII.

 

2. Potrditev zapisnika 50. seje komisije.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane