51. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
17. 12. 2020 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex, na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) – druga obravnava, EPA 1473-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane