51. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
5. 5. 2021 - 12:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1L), skrajšani postopek, EPA 1784 - VIII

 

2. Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2020, EPA 1777 - VIII

 

3.   Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane