51. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
21. 9. 2020 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-B) – druga obravnava, EPA 1310-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) – skrajšani postopek, EPA 1331-VIII   

 

3. Potrditev zapisnikov 49. in 50. seje komisije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane