52. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
24. 11. 2021 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) - druga obravnava, EPA 1854-VIII                                                                                               

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F) - druga obravnava, EPA 2096-VIII                                                                                               

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV-A) - skrajšani postopek, EPA 2248-VIII,                                                                              

 

4. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2021 - EPA 2246 - VIII                 

                                                            

5. Pobude in vprašanja

 

6. Potrditev zapisnikov 51. redne in 27. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane