52. seja Državnega sveta Republike Slovenije

14. 6. 2017 - 13:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 51. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-51zapisnik.docx

Odobritev zapisnika 29. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_zapisnik_29._izredne_seje.docx

Odobritev zapisnika 30. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_zapisnik_30._izredne_seje.docx

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen). Predloži se jih v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

- Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča v zvezi z izgradnjo tretjega voznega pasu na avtocestnem odseku Ljubljana – Razdrto

Pobuda: 2._tocka_bozic_pobuda_za_izgradnjo_tretjega_pasu_avtoceste.pdf

Predlog sklepa: 2._tocka_8ds-52_bozic_pobuda_za_izgradnjo_tretjega_pasu_avtoceste.docx

- Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča v zvezi z dodatnim financiranjem raziskovalnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda

- Pobuda: 2._tocka_pobuda_dr._zoran_bozic_za_stabilno_financiranje_raziskovalnega_programa.pdf

- Predlog sklepa: 2._tocka_2ds-52sklep_pobuda_dr._zoran_bozic_za_stabilno_financiranje_raziskovalnega_programa.docx

- Vprašanji državnega svetnika Branimirja Štruklja glede nedopustne marginalizacije pomena izobraževanja, znanosti in kulture, ki ga Vlada izraža skozi svoje pogajalske predloge na pogajanjih za odpravo anomalij

Vprašanji:   2._tocka_vpr._strukelj_glede_nedopustne_marginalizacije_pomena_izobrazevanja_znanosti_in_kulture.pdf                          2._tocka_-_priloga_k_vpr._strukelj_glede_nedopustne_marginalizacije_pomena_izobrazevanja_znanosti_in_kulture.docx

Predlog sklepa: 2._tocka_7ds-52_vpr._strukelj_-_glede_nedopustne_marginalizacije_pomena_izobrazevanja_znanosti_in_kulture.docx

- Pobuda državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s pomanjkanjem prostora za opravljanje storitev Varstveno delovnega centra Črnomelj

Pobuda: 2._tocka_pobuda_mddszem_prostorska_problematika_vdc_crnomelj_s.khalil.pdf

Predlog sklepa: 2._tocka_9ds-52_sklep_-_pobuda_mddszem_prostorska_problematika_vdc_crnomelj_s.khalil.docx

- Pobude državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved v zvezi s financiranjem občin

Pobude: pobude_drzavnega_svetnika_rudija_matjasica_v_zvezi_s_financiranjem_obcin.doc

priloga_1_-_pripombe_za_predlog_pravilnika_matjasic.pdf

priloga_2_-_primerjavastarnov_matjasic.pdf

Predlog sklepa: 2._tocka_12ds-52_sklep_pobude_rudija_matjasica_v_zvezi_s_financiranjem_obcin.doc.docx 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) - druga obravnava, EPA 1894-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 10. 4. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8DDE5EC9E1F296ECC12580FE0038663B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport ste prejeli po elektronski pošti: 3._tocka_porocilo_k_pz_zovfi-n_epa_1894-vii.docx

- Predlog sklepa: 3._tocka_5ds-52_sklep_k_pz_zovfi-n_epa_1894-vii.docx

4. Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) - druga obravnava, EPA 1914-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 21. 4. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5B9A8DC06684AF44C1258109004DE99C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport: 4._tocka_mnenje_k_pz_o_dodatku_k_pokojnini_delodosezki_sport_zdpids_epa_1914-vii.docx

- Poročilo Odbora DZ k dopolnjenemu predlogu zakona: 4._tocka_porocilo_odbora_dz_k_epa_1914-vii.pdf

- Predlog sklepa: 4._tocka_4ds-52_sklep_k_pz_o_dodatku_k_pokojnini_delodosezki_sport_zdpids_epa_1914-vii.docx

5. Priporočilo v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, EPA 1830-VII

- Predlog priporočila je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora z dne 15. 3. 2017: 5._tocka_predlog_priporocil_glede_tnp_epa_1830-vii.pdf

- Mnenje Vlade: 5._tocka_mnenje_vlade_k_priporocilom_glede_tnp.pdf

- Poročilo Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor z dne 12. 5. 2017: 5._tocka_porocilo_maticnega_odbora_dz.pdf

- Priporočilo, ki ga je Državni zbor sprejel na 30. seji 24. 5. 2017: 5._tocka_priporocilo.pdf

- Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 5._tocka_porocilo_sklepa_komisije_k_priporocilom_v_zvezi_z_tnp_epa_1830-vii.docx

- Predlog sklepa: 5._tocka_1ds-52_sklep_k_priporocilom_v_zvezi_z_triglavskem_narodnem_parku_epa_1830-vii.docx

6. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2016 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2016 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2017, EPA 1939-VII

- Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 4. 5. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A0D1A0C60086870CC125811600389BF5&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 6._tocka_mnenje_k_porocilu_banke_slovenije_za_2016_epa_1939-vii.docx

- Predlog sklepa: 6._tocka_3ds-52_sklep_k_porocilu_banke_slovenije_za_2016_epa_1939-vii.docx

7. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 in Ocena stanja, EPA 2003-VII

- Letno poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 29. 5. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=406AF3175FF99A5CC125812F0049B5BC&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za državno ureditev: 7._tocka_porocilo_k_letnemu_porocilo_kpk_2016_epa_2003-vii.docx

- Predlog sklepa: 7._tocka_11ds-52_sklep_k_letnemu_porocilu_kpk_2016_epa_2003-vii.docx

8. Letno poročilo o delu policije za 2016, EPA 2002-VII

- Letno poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 26. 5. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=E25B2EC8F637E3FFC125812C004207C3&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za državno ureditev: 8._tocka_porocilo_k_letnemu_porocilu_policije_2016_epa_2002-vii.docx

- Predlog sklepa: 8.tocka_10ds-52sklep_k_letnemu_porocilu_policije_2016_epa_2002-vii.docx

9. Zaključki posveta Prenova kulturno-političnega modela

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport z zaključki posveta: 9._tocka_porocilo_k_zakljuckom_s_posveta_prenova_kulturno-politicnega_modela.docx

- Predlog sklepa: 9._tocka_6ds-52_sklep_k_zakljuckom_s_posveta_prenova_kulturno-politicnega_modela.docx

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane