52. seja Interesne skupine delodajalcev

13. 9. 2017 - 11:30
soba 212/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 51. redne seje interesne skupine

2. Priprava na 54. sejo Državnega sveta

Copyright 2013, Vse pravice pridržane