52. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
14. 10. 2020 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 50. seje interesne skupine

2. Priprava na 33. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane